Gwarancja

Na każdy ze sprzedawanych pojazdów elektrycznych przez firmę BILI GAMES udzielana jest gwarancja na okres: 24 miesiące (2 lata) dla osób fizycznych oraz 12 miesięcy (1 rok) dla firm. Gwarantujemy kupującemu, że produkt utrzyma określony standard wydajności i jakości. Czas gwarancji liczony jest od daty sprzedaży towaru. W celu potwierdzenia jej ważności wymagane jest posiadanie i przedstawienie dowodu zakupu i karty gwarancyjnej, które są dołączane do każdego zakupu pojazdu elektrycznego w formie papierowej. Gwarancja obejmuje wady fabryczne oraz wykonania. Rzeczy eksploatacyjne – „zużywające się” tj. klocki hamulcowe, opony, kable, uchwyty itp. nie podlegają gwarancji.

Firma BILI GAMES gwarantuje, że baterie kwasowo-ołowiowe (żelowe) oraz litowo-jonowe są wolne od wad produkcyjnych/fabrycznych. Okres gwarancji na baterie kwasowo-ołowiowe (żelowe) wynosi 3 miesiące, a litowo-jonowe 6 miesięcy od daty sprzedaży. Baterie są częściami eksploatacyjnymi. Gwarancja na nie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem ładowarki, skokami napięcia, niewłaściwej konserwacji oraz innych uszkodzeń; spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem czy normalnego zużycia lub uszkodzeń fizycznych jak np. uszkodzenie przez wodę.

 

Postępowanie w przypadku awarii lub innego problemu

Jesteśmy dostępni zarówno pod numerem telefonu jak i adresem e-mail. W pierwszej kolejności prosimy o kontakt w ten sposób. Preferowany kontakt to e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać opis oraz zdjęcie/a. Im więcej informacji zostanie nam dostarczonych tym sprawniejszą pomoc będziemy  w stanie udzielić. Każdy element uznany za wadliwy lub uszkodzony (bez przesłanek sugerujących na nieprawidłowe korzystanie) zostanie wymieniony na sprawny. Wymienimy wszelkie części uznane za uszkodzone podczas transportu.

 

Gwarancja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie w przypadku:

 • uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, nieprawidłowego transportowania i przechowywania.
 • uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych, których przyczyna tkwi poza urządzeniem, którego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pożar, powódź, jazda po mokrej nawierzchni itp.)
 • uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji w konstrukcję urządzenia osób nieupoważnionych przez gwaranta
 • zużycia opon, nieszczelności opon, uszkodzeń mechanicznych elementów z tworzywa sztucznego oraz metalów
 • towar ulegnie uszkodzeniu, a formą transportu był transport własny organizowany przez klienta
 • skuter elektryczny został odsprzedany osobie trzeciej. Do usługi reklamacji posiada tylko prawo osoba wpisana na fakturze i karcie gwarancyjnej.

Firma BILI GAMES prowadzi autoryzowany serwis, gdzie należy wykonać przegląd po pierwszych 3 miesiącach użytkowania lub przejechanych 300 km pojazdu. Usterki powstałe w wyniku nie wykonania przeglądu mogą spowodować jej nie uznanie. Gwarancja również nie obowiązuję w przypadku stwierdzenia w autoryzowany serwisie (BILI BIKE):

 • zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobę nieupoważnioną przez gwaranta
 • jakichkolwiek przeróbek urządzenia przez osobę nieupoważnioną przez gwaranta poza czynności dozwolone instrukcją obsługi
 • jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 • jakichkolwiek rozbieżności między wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu
 • demontażu tabliczek znamionowych, emblematów oraz naklejek z logiem sprzedawcy z urządzenia.

 

Przechowywanie i obsługa

Z uwagi na ryzyko negatywnego wpływu ujemnej temperatury na parametry baterii lub możliwości jej trwałego uszkodzenia, skuter nie może być przechowywany ani użytkowany w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. Nie może być też pozostawiony bez użytku na dłużej niż 30 dni. Nie należy rozładowywać baterii do końca ani przechowywać ich rozładowanych. Ładowanie baterii musi odbywać się za pomocą dedykowanej ładowarki znajdującej się w zestawie lub odpowiedniego zamiennika.

Szczegółowe warunki gwarancji zostały ujęte na karcie gwarancyjnej dołączanej w formie papierowej do każdego pojazdu elektrycznego.