Czy pojazd elektryczny jest pojazdem mechanicznym?

On:

Czy przepisy dotyczące elektromobilności obejmują również skutery elektryczne? W świetle ustawy? Tak, jednak przepisy są sformułowane w sposób dosyć niejasny i pozostawiają pewne pole do interpretacji. Niestety, w obecnym stanie prawnym sytuacja dotycząca skuterów elektrycznych jest nieprecyzyjna. Z pewnością normy wynikające z przepisów prawa nie dotyczą wyłącznie elektrycznych samochodów. Obejmują bowiem także motocykle napędzane w sposób alternatywny paliw ołowiowych. Z kolei w tym przedziale znajdują się również skutery elektryczne. Definicje budzą jednak wiele wątpliwości nawet wśród osób obeznanych z tematem. Czy pojazd elektryczny jest klasyfikowany jako mechaniczny? Jakie pociąga to za sobą konsekwencje natury prawnej? Tego dowiesz się właśnie tutaj!

Skuter elektryczny w świetle Ustawy o elektromobilności

Tutaj warto zwrócić się bezpośrednio w stronę przepisów. W art. 12, punkt 12 znaleźć możemy poszczególne, interesujące nas definicje prawne. W rozumieniu ustawy pojazd elektryczny to pojazd samochodowy, w kontekście art. 2 pkt 33 Prawa o ruchu drogowym, który korzysta z napędu wyłącznie na energię elektryczną. Natomiast jest ona akumulowana przez zewnętrzne źródło zasilania. Wielu uważa tym samym, że pojazd samochodowy jest równoznaczny z pojęciem samochodu. Nie jest to jednak prawda, gdyż pojazd samochodowy to część jeszcze szerszej zakresowo definicji. Jest to bowiem pojazd silnikowy, którego specyfikacja pozwala na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Przy czym nie dotyczy to ciągników rolniczych. W tym momencie należy także sprecyzować czym pojazd silnikowy. Wedle definicji jest to pojazd wyposażony w silnik. W zakres definicji nie jest jednak zaliczany motorower bądź pojazd szynowy.

Wynika z tego, że motocykl jest pojazdem samochodowym, czyli podlega bezpośrednio przepisom Ustawy o elektromobilności. Motorower z kolei to pojazd dwu i trójkołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm bądź w silnik elektryczny, którego specyfikacja techniczna nie przekracza 4 kw i ogranicza prędkość do 45 km/h. Oznacza to, że przepisy prawne Ustawy o elektromobilności dotyczą nie tylko motocykli elektrycznych, ale i skuterów oprócz modeli nieprzekraczających mocy 4 kW. Jeśli którakolwiek z przesłanek jest spełniona, to motorower klasyfikowany jest już jako motocykl.

Pojazd elektryczny a pojazd mechaniczny

Główny problem wynika z nieścisłości wynikający z pojęć wykorzystanych w konkretnych normach prawnych. Ustawie znajdują się bowiem miejsca, w których ustawodawca wspomina o samochodach elektrycznych, a nie pojazdach elektrycznych. Niestety fragmenty te są bardzo nieprecyzyjne. Skuter elektryczny wydaje się znajdować zdecydowanie bliżej kategorii motocykli, jednak znajduje się w pewnej luce prawnej, która pozwala na szerokie pole do manewru. Dotyczy to przede wszystkim mocy akumulatorów, a a także uprawnień, które bywają różnie interpretowane w odniesieniu do konkretnych modeli o różnej specyfikacji.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August September October November December