Akumulatory żelowe – magazynowanie i utylizacja

Akumulator żelowy

Aby jak najdłużej korzystać z akumulatora żelowego, należy znać zasady prawidłowego magazynowania tych baterii. Przedstawiamy najważniejsze wytyczne, które pomogą przedłużyć żywotność akumulatora.

Magazynowanie akumulatorów żelowych

Podczas magazynowania akumulatorów żelowych należy kierować się trzema podstawowymi zasadami, które mają znaczący wpływ na żywotność baterii:

  1. 1. Akumulator żelowy magazynujemy w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
  2. 2. Nie wystawiamy akumulatora na działanie promieni słonecznych, wody i źródeł ciepła (np. grzejnika lub pieca), gdyż taki sposób magazynowania może zmniejszyć żywotność baterii, negatywnie wpłynąć na jego parametry lub przyczynić się do korozji terminali przyłączeniowych.
  3. 3. Przechowujemy akumulator w pozycji stabilnej, z daleka od materiałów przewodzących, które mogłyby się przyczynić do zwarcia biegunów.

Co wpływa na żywotność akumulatora żelowego?

Oprócz prawidłowego magazynowania warto również pamiętać o innych czynnikach mających bezpośredni wpływ na żywotność akumulatora żelowego. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • Głębokość i cykle rozładowania – im więcej cykli głębokiego rozładowania, tym krótsza żywotność akumulatora. Częstych i głębokich rozładowań można uniknąć, ładując akumulator po każdym użyciu choćby przez kilkanaście minut.
  • Zwlekanie z ładowaniem – zwlekając z ładowaniem, skracamy żywotność baterii, dlatego należy naładować akumulator w ciągu 24 godzin od momentu rozładowania.
  • Przeładowywanie i rozładowywanie – zarówno jedna, jak i druga opcja jest szkodliwa dla akumulatora i nie tylko skraca jego żywotność, lecz również prowadzi do innych niepożądanych konsekwencji.

Akumulator żelowy jest szczelnym akumulatorem kwasowo-ołowiowym z żelowym elektrolitem, dlatego nie musi być napełniany, jeśli użytkownik wykorzystuje go w prawidłowy sposób. Bez ingerencji w obudowę akumulatora nie ma zresztą możliwości napełnienia go wodą.

Jak długo można przechowywać akumulator żelowy?

Maksymalny czas magazynowania akumulatora określamy przy założeniu zachowania 50% pojemności maksymalnej. Im wyższa temperatura, tym krótszy czas przechowywania. Poniżej przedstawiamy przybliżony czas magazynowania w określonej temperaturze:

Temperatura przechowywaniaOkres magazynowania baterii
20°C6 miesięcy
30°C4 miesiące
40°C2 miesiące

Utylizacja akumulatora żelowego

W akumulatorach żelowych znajdują się substancje szkodliwe dla środowiska, dlatego zużytych baterii pozbywamy się zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych, dostarczając je do sprzedawcy lub zakładu utylizującego.